Jurídica

Aquest és l’enllaç editable de la línea de treball en la vessant jrídica del nostre grup. Pretén estudiar la legislació, tant a nivell nacional com autonòmic, que afecte al nostre col·lectiu i obrir debat sobre ella.

Deixa un comentari